Рус   |   Укр  
Добровольное Пожарное Общество Украины
 
Об организации
Новости
Документы
Цели и задачи
Фото и видео
Контакты

ІСТОРИЧНА ДОВІДКАХронологія подій

1803 рік (24 червня) - створено професійну пожеж­ну охорону у Санкт-Петербурзі;
1841 - у Києві створено першу пожежну команду, яка називалась Старо-Київська частина. Штат її складався із бранд-мейстера, унтер-офіцера і 23 рядових служ­бовців:
1844 - в Осташкові Тверської губернії створено пер­ше в Росії добровільне пожежне товариство;
1860 (18 серпня) - видано Указ імператора Олексан­дра II про створення у містах Російської імперії громад­ських пожежних команд, які підпорядковувалися місь­кому голові;
1860 - Царський Статистичний Комітет починає вес­ти облік пожеж;
1868 - засновано перше пожежне товариство в Ма­лоросії (Україні) у Кам'янець-Подільському;
1877 - Київ охороняла міська пожежна команда, до складу якої входили 4 частини: Либідьська, Палацова, Старо-Київська і Подільська. На її озброєнні було 3 па­рові труби і 9 ручних насосів;
1892 (14-15 червня) - засновано Об'єднуюче Росій­ське пожежне товариство;
1896 (28 липня) - засновано Київське вільне пожеж­не товариство;
1910 (березень) - створення III Державною Думою Російської імперії Комісії по боротьбі з пожежами з 23 депутатів, до складу яких увійшли представники укра­їнський губерній;
1911 (ЗО березня) - розгляд законодавчою палатою III Державної Думи проекту документа «О некоторьіх противопожарньїх мерах», розробленого Комісією. Запропоновано заснувати пожежну охорону у кожному 1954  населеному пункті, де не менше 100 дворів, виділити державні кошти на протипожежні заходи і створити ці­льовий протипожежний Фонд в імперії.
1918 (17 квітня) - прийняття Декрету РНК РФСР «Про організацію державних заходів по боротьбі з вог­нем», створеного за результатами роботи Комісії по боротьбі з пожежами Державної думи Російської імпе­рії, яка проіснувала до лютневої революції 1917 р;
1919 (травень) - рішенням колегії пожежно-страхо­вого відділу Вищої Ради Народного Господарства ді­яльність Всеросійського пожежного товариства було припинено;
1924 (11 липня) - початок відновлення роботи доб­ровільних пожежних товариств;
1928 - звернення Запорізького пожежного товарис­тва через часопис «Пожежна справа» до усіх ДПТ Укра­їни про утворення Всеукраїнського ДПТ;
1934 (15 січня) - відбувся І Всеукраїнський з'їзд де­легатів ДПТ у Харкові;
1939 - спроба об'єднання пожежних товариств Ук­раїни у Всеукраїнське протипожежне товариство. З ці­єю метою об'єдналися Харківська, Київська, Житомир­ська і Чернігівська організації товариства;
1950 (червень) - відбулася І республіканська нарада голів міських організацій ДПТ УРСР;
1954 (2 березня) - прийнято Постанову Ради Мініс­трів СРСР № 350 «Про організацію ДПД на промисло­вих підприємствах і інших об'єктах міністерств і ві­домств.»;
1955 (7 січня) - Київський виконавчий комітет облас­ної ради депутатів трудящих ухвалив рішення про роз­ширення діяльності Київського міського ДПТ на об­ласть;
1955 (28 травня) - засновано Київське обласне ДПТ. Проведено першу конференцію;
1957 (19 вересня) - ухвалено рішення Ради Міністрів УРСР за № 1072 «Про організацію протипожежного то­вариства УРСР»;
1957 (9-10 грудня) - у Києві відбулася І конференція УРДПТ (Українського республіканського добровільно­го протипожежного товариства). Ця дата вважається датою заснування УРДПТ;
1962 (9 жовтня) - прийнято Постанову Ради Мініс­трів УРСР за №1182 «Про громадських контролерів по­жежної охорони»;
1977 - відкриття павільйону «Протипожежний за­хист» на ВДНГ УРСР;
1984 - проведено першу реорганізацію в УРДПТ. Ут­ворено Українське республіканське добровільне по­жежне товариство;
1986 - героїчна боротьба пожежних України під час ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та її наслідків;
1988 (1 жовтня) - проведено другу реорганізацію в УРДПТ, де злито обласні правління ДПТ з ВКПР, які пе­рейменовані у спецРБУ протипожежних робіт (з 1988 р. дільниці, з 1990 р. управління);
1992 - створення Українського науково-дослідного інституту пожежної безпеки МВС України;
1995 (2 січня) - Указом президента України Л.Д. Кучми встановлено професійне свято - День працівників пожеж­ної охорони, який відзначається щороку 29 січня. Цей День є також професійним святом членів ДПТ України;
1997 - введено фіксоване індивідуальне членство ДПТНаши издания
Партнерам
Каталог продукции, услуги
Гостевая книга
Консультации
Обратная связь
Карта сайта
Детская страничка
Шведский метод на службе украинских спасателей
В спасательном деле ноу-хау засекречивать непринято. Наоборот,любые достижения члены международного спасательного братства...
Фестиваль ДЮПС собирает друзей
Юные пожарные-спасатели Харьковщины на днях вернулись из Херсонской области, где проходил 16-й Всеукраинский фестиваль дружин юных пожарных-спасателей...
Уроки безопасности для школьников
Обучение детей простейшим правилам безопасности остается одной из самых важных задач сотрудников МЧС...
15 лет безупречной службы рынку безопасности Украины
Юбилейная XV международная выставка "БЕЗПЕКА 2010" состоялась 26-29 октября в Киеве, в выставочном центре "КиевЭкспоПлаза", по адресу: ул.Салютная, 2-Б, ст.м. "Нивки"...

© ДПОУ 2001-2012