Рус   |   Укр  
Добровольное Пожарное Общество Украины
 
Об организации
Новости
Документы
Цели и задачи
Фото и видео
Контакты

УГОДА


про співробітництво та організацію взаємовідносин між Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Добровільним пожежним товариством України


Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, в особі тимчасово виконуючого обов'язки Міністра Болотських Михайла Васильовича, що діє на підставі Положення про МНС, з одного боку, і Добровільне пожежне товариство України, в особі Голови Товариства Донського Олександра Михайловича, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, (далі -ДПТ України), разом іменовані - Сторони, уклали угоду про співробітництво та організацію взаємовідносин (далі - Угода) про наступне:

1. Мета та предмет угоди
Метою та предметом вказаної Угоди є підвищення ефективності діяльності Сторін із забезпечення пожежної та техногенної безпеки,
 боротьби з пожежами, техногенними катастрофами та іншими надзвичайними ситуаціями та їх наслідками в Україні.

2. Напрями співробітництва
З метою реалізації даної Угоди Сторони у відповідності з діючим законодавством та в межах своєї компетенції здійснюють співпрацю за наступними напрямами:
  •  формування суспільної свідомості і громадської позиції населення в сфері пожежної та техногенної безпеки, боротьби з пожежами, техногенними катастрофами та іншими надзвичайними ситуаціями та їх наслідками;
  • здійснення    протипожежної пропаганди, роз'яснювальної і освітньої діяльності серед населення в сфері пожежної та техногенної безпеки, підготовка і розповсюдження з цією метою інформації про пожежі та техногенні катастрофи і засобів захисту від них;
  • проведення профілактичних заходів, направлених на захист від пожеж та надзвичайних ситуацій і здоров'я людей;
  • створення міжвідомчих координаційних і дорадчих органів, а також інших колегіальних органів (наукових, науково — технічних, методологічних і ін.) для обговорення питань і вироблення рішень в сфері пожежної та техногенної безпеки, запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій;
  • цивільно-патріотичне виховання дітей і молоді у сфері пожежної та техногенної безпеки, розвиток пожежно — технічної та інших видів творчості серед дітей і молоді;
  • популяризація професії пожежного — рятівника; сприяння створенню і організації діяльності дружин і формувань юних пожежних; професійна орієнтація молоді; розвиток фізичної культури, пожежного - прикладного, рятувального та інших видів спорту серед дітей та молоді;
  • інші заходи спрямовані на реалізацію діяльності Сторін згідно вимог Положення про МНС та Статуту ДПТ України.

3.    Порядок співпраці та взаємодії
Співпраця сторін за даною Угодою здійснюється на підставі погоджених планів і програм а також укладених у встановленому порядку угод (договорів). Сторони мають право в установленому порядку і за погодженням залучати представників підвідомчих організацій для обговорення і розроблення пропозицій з удосконалення діяльності в сфері пожежної та техногенної безпеки, в тому числі для участі в організації і проведенні науково — практичних конференцій, пожежно — тактичних навчань і занять, смотрів, конкурсів, спортивних та інших організаційно - масових протипожежних заходів.

4.    Дія і порядок розірвання Угоди
Дана Угода укладена в двох екземплярах з рівною юридичною силою на безстроковий період і набирає чинності з моменту його підписання. Вона може бути змінена або доповнена при взаємній згоді Сторін. Кожна із Сторін має право припинити дію даної Угоди шляхом письмового повідомлення іншої Сторони. Дану угоду укладено на безстроковий період. Угода набирає силу з моменту її підписання.
Дану Угоду може бути змінено або доповнено за взаємним погодженням сторін. Кожна із сторін має право припинити дію даної Угоди шляхом письмового повідомлення другої Сторони про таке.
У разі виникнення між сторонами розбіжностей щодо виконання даної угоди Сторони зобов'язані заявити про таке одна одній в письмовій формі та прийняти заходи до їх врегулювання шляхом переговорів.

5. Інші умови
Дана Угода не має на меті отримання жодною із Сторін винагороди та не передбачає діяльність, що заборонена законодавством України. В усьому, що не зазначено в даній Угоді, Сторони будуть керуватися чинними законодавством України.

Наши издания
Партнерам
Каталог продукции, услуги
Гостевая книга
Консультации
Обратная связь
Карта сайта
Детская страничка
Шведский метод на службе украинских спасателей
В спасательном деле ноу-хау засекречивать непринято. Наоборот,любые достижения члены международного спасательного братства...
Фестиваль ДЮПС собирает друзей
Юные пожарные-спасатели Харьковщины на днях вернулись из Херсонской области, где проходил 16-й Всеукраинский фестиваль дружин юных пожарных-спасателей...
Уроки безопасности для школьников
Обучение детей простейшим правилам безопасности остается одной из самых важных задач сотрудников МЧС...
15 лет безупречной службы рынку безопасности Украины
Юбилейная XV международная выставка "БЕЗПЕКА 2010" состоялась 26-29 октября в Киеве, в выставочном центре "КиевЭкспоПлаза", по адресу: ул.Салютная, 2-Б, ст.м. "Нивки"...

© ДПОУ 2001-2012