Рус   |   Укр  
Добровольное Пожарное Общество Украины
 
Об организации
Новости
Документы
Цели и задачи
Фото и видео
Контакты


ДОБРОВІЛЬНА ПОЖЕЖНА ОХОРОНА
(Вимоги ст. 28 Закону України «Про пожежну безпеку»)

         На підприємстві, в установі та організації з кількістю  працюючих 25 і більше чоловік з метою проведення заходів щодо запобігання пожежам та організації їх гасіння можуть створюватися з числа робітників, службовців, інженерно-технічних працівників та інших громадян добровільні пожежні дружини (ДПД), відповідно до НАПБ Б.02.004-2004 Положення про добровільні пожежні дружини (команди), затверджене наказом МНС України від 11.02,2004 р. № 70.


ПОЛОЖЕННЯ

про добровільні пожежні дружини (команди)
(Затверджено Наказом МНС України 11.02. 2004 .№ 70, Зареєстровано в Міністерстві юстиціі Украины 10.02.2004 за №221/8820)

1.1. Добровільні пожежні дружини (команди) створюються відповідно до Закону Украіни "Про пожежну безпеку" на підприємствах, в установах та організаціях незалежно вид форм власності (далі - підприємства) та наявності підрозділів державної чи відомчої пожежної охорони з кількістю працюючих від 25 осіб і більше, а на об'єктах підвищеіної небезпеки - залежно від кількості працюючих.
1.2. Добровільна пожежна дружина (далі - ДПД) створюється з метою здійснення  заходів щодо запобігання пожежам, організації їх гасіння, здійснення громадською контролю за  додержанням установлених законодавством вимог пожежної безпеки, сприяння і надання допомоги пожежно-рятувальним підрозділам, проведення роз'яснювальної роботи серед працівників підприємства.
1.3  ДПД можуть бути загальнооб'єктовими та (або) цеховими (декілька на об'єкт) залежно  від структури і місцевих особливостей підприємства.
1.4 На підприємствах, де є виїзна пожежна техніка (пожежні автомобілі або причіпні  мотопомпи з відповідними засобами для їх транспортування), з числа членів ДПД організовуються добровільні пожежні команди (надалі - ДПК), які забезпечують цілодобове чергування бойової обслуги.
1.4.3. Добровільні пожежні команди залучаються для ліквідації пожеж або інших надзвичайних ситуацій за межами підприємства згідно з планом залучення сил і засобів та інструкції взаємодії між підприємством і підрозділами МНС.
1.6. Створення ДПД (ДПК) та організація їх діяльності покладається на власників підприємств або уповноважені ними органи (далі - власники).
1.8. У своїй діяльності ДПД (ДПК) керуються законодавчими та іншими нормативно-правовими актами з питань пожежної безпеки, цим Положенням.
      Добровільні пожежні команди у питаннях організації гасіння пожеж, ліквідації наслідків аварії та підготовки членів ДПД (бойової обслуги) керуються Законом України „Про пожежну безпеку", цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами МНС України.
 1.10. Посадові особи, на яких покладено контроль за діяльністю ДПД (ДПК), зобов'язані щомісяця перевіряти їх готовність до дій з ліквідації пожеж. Результати перевірки реєструються в спеціальному журналі.


2.0СНОВНІ ЗАВДАННЯ ДОБРОВІЛЬНОЇ ПОЖЕЖНОЇ ДРУЖИНИ (КОМАНДИ)

2.1.1. Здійснення контролю за виконанням (дотриманням) установлених на підприємстві правил пожежної безпеки (протипожежного режиму).
2.1.2 Проведення роз'яснювальної роботи серед працівників підприємства щодо  дотримання вимог правил пожежної безпеки (шляхом організації семінарів, лекцій, розповсюдження засобів наочної агітації, оформлення інформаційних стендів тощо).
2.1.3. Здійснення щоденного нагляду за утриманням у справному стані засобів  протипожежного захисту, зв'язку, пожежної техніки, обладнання та інвентарю.
2.1.4. Вжиття у разі виникнення пожежі невідкладних заходів до виклику пожежо- рятувальних підрозділів: рятування людей, майна та її ліквідація наявними засобами.
2.2.1. Здійснення цілодобового чергування на пожежних автомобілях та причіпних  мотопомпах.
2.2.2. Нагляд за технічним станом пожежних автомобілів та причіпних мотопомп,  обслуговування й утримання їх у постійній бойовій готовності.
2.2.3. Участь у гасінні пожеж у разі їх виникнення.
2.2.4. Здійснення контролю за працездатністю джерел зовнішнього протипожежного водопостачання

3. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ДПД (КОМАНДИ)

3.1.   Добровільна пожежна дружина (команда) створюється на добровільних засадах з числа працівників підприємства, які досягли 18 років та здатні за своїми здібностями, станом здоров'я виконувати покладені на них обов'язки.
3.2.    Особи, які вступають до ДПД, подають на ім'я керівника підприємства письмову заяву.
          Зарахування у члени ДПД та подальші зміни її складу оголошуються наказом керівника підприємства.
          Начальник ДПД призначається з інжеперно-технічних працівників і підпорядковується керівникові підприємства.
          Начальник ДПД (ДПК), водії (мотористи) пожежних автомобілів (мотопомп) повинні  пройти спеціальне навчання у навчальних центрах, пунктах МНС або іншому навчальному закладі, що має відповідну ліцензію та отримати посвідчення.
3.4.  Чисельний склад ДПД і ДПК визначається керівником підприємства з урахуванням пожежної небезпеки виробництва за погодженням з місцевим органом державного пожежного нагляду.
3.5.     Виключення з членів ДПД (ДПК) проводиться:
  •     за порушення правил пожежної безпеки;
  •     за невиконання своїх обов'язків;
  •     за власним бажанням шляхом подання про це заяви керівникові підприємства;
  •     у разі звільнення з роботи.
3.6.      Комплектування ДПД слід проводити таким чином, щоб у кожному підрозділі та кожній зміні підприємства були члени ДПД.
3.8.     З членами ДПД (ДПК) мають проводитися учбові заняття згідно з розробленою  програмою, що затверджується керівником підприємства та погоджується з місцевим органом державного пожежного нагляду. Заняття проводяться під керівництвом начальника ДПД у визначений керівництвом час (не менше 4 годин на місяць).
3.9.    Порядок залучення членів ДПД (ДПК) до чергувань, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки у вільний від роботи час, установлюється керівником підприємства.
3.10.    Керівники підприємств повинні щороку організовувати проведення змагань бойової обслуги ДПД (ДПК) з метою відпрацювання навичок гасіння пожеж.
4.4.      Члени ДПД (ДПК) повинні:
  •     знати і виконувати правила пожежної безпеки, які діють на підприємстві;
  •     стежити за готовністю до дії засобів пожежогасіння, зв'язку, пожежної техніки;
  •     знати свої обов'язки згідно з табелем бойової обслуги і в разі виникнення пожежі брати активну участь у її ліквідації;
  •     виконувати розпорядження начальника дружини (команди), підвищувати свої пожежно-технічні знання, відвідувати заняття згідно з розкладом;
  •    у разі виявлення на підприємстві порушень вимог пожежної безпеки складати на винних  осіб протоколи про вчинення адміністративного          правопорушення (ст. 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та передавати їх на розгляд до місцевих органів державного пожежного нагляду.

5. УТРИМАННЯ ДПД (КОМАНД), ЗАОХОЧЕННЯ І СТРАХУВАННЯ її ЧЛЕНІВ

5.1.     Усі витрати з утримання добровільних пожежних дружин (команд) здійснюються за  рахунок підприємств, на яких вони створені.
5.2.    Оплата праці членів добровільних пожежних дружин (команд) за час їхньої участі в ліквідації пожежі або наслідків аварій, проведення пожежно-профілактичних заходів, а також навчальної підготовки та чергувань здійснюється з розрахунку середньомісячного заробітку за місцем роботи.


Наши издания
Партнерам
Каталог продукции, услуги
Гостевая книга
Консультации
Обратная связь
Карта сайта
Детская страничка
Шведский метод на службе украинских спасателей
В спасательном деле ноу-хау засекречивать непринято. Наоборот,любые достижения члены международного спасательного братства...
Фестиваль ДЮПС собирает друзей
Юные пожарные-спасатели Харьковщины на днях вернулись из Херсонской области, где проходил 16-й Всеукраинский фестиваль дружин юных пожарных-спасателей...
Уроки безопасности для школьников
Обучение детей простейшим правилам безопасности остается одной из самых важных задач сотрудников МЧС...
15 лет безупречной службы рынку безопасности Украины
Юбилейная XV международная выставка "БЕЗПЕКА 2010" состоялась 26-29 октября в Киеве, в выставочном центре "КиевЭкспоПлаза", по адресу: ул.Салютная, 2-Б, ст.м. "Нивки"...

© ДПОУ 2001-2012