Рус   |   Укр  
Добровольное Пожарное Общество Украины
 
Об организации
Новости
Документы
Цели и задачи
Фото и видео
Контакты

ДРУЖИНИ ЮНИХ ПОЖЕЖНИХ
       Щодня в нашій державі виникає в середньому 130-140 пожеж, на яких гине 10-12 чоловік, знищуються значні матеріальні цінності. Одна з поширених причин виникнення пожеж - це пустощі дітей з вогнем. Кількість таких пожеж вдається звести до мінімуму там, де серед дітей постійно прово­диться роз'яснювальна і виховна робота.
        Ефективність цієї роботи зростає, якщо в ній беруть участь діти. Найбільш поширеною формою залучення учнів для проведення пожежно-профілактичних захо­дів стало залучення їх в ДЮП. Робота дружин юних по­жежних спрямована на те, щоб діти навчилися оберіга­ти від пожеж житлові будинки, школи, об'єкти націо­нального господарства, ліс, урожай. Це значить, що, займаючись в дружині, юні пожежники виконують і справу великої державної ваги.
        Визначаючи завдання призначення членів ДЮП, зви­чайно, кажуть про виховання у дітей почуття відпові­дальності за пожежну безпеку, скорочення числа пожеж від дитячих пустощів з вогнем. Це так, це правда, і важ­ливо, хоча не можна заперечувати і того, що правильно поставлена протипожежна робота з дітьми має і більш широке виховне значення. Але головне те, що юні поміч­ники активно впливають на зменшення пожеж від дитя­чих пустощів. Юні помічників пожежних з'явилися ще в кінці XIX ст. В 1901 р. з ініціативи пожежного товариства було піднято питання про навчання елементарним знан­ням пожежної справи в школі юних ополченців. Але пер­ші дружини юних пожежних офіційно все ж таки заснува­лись в 20-30-х роках при будинках піонерів і пожежних командах. Організаційно цей рух було оформлено в 1958 році, після видання першого положення про дру­жини, яке затверджено Міністерством охорони громад­ського порядку УРСР і Міністерством освіти УРСР. Всьо­го з 1958 по 1999 роки прийнято чотири Положення про ЮДПД: 1958, 1968, 1984 і 1994 роках. В формуваннях дітей мінялась і назва. Так, з 1958 по 1984 роки об'єднання називались ЮДПД (юнацькі добровільні пожежні дружини), а з 1984 року назива­ються ДЮП (дружини юних пожежних). Згідно з поло­женням, ці дружини створюються за наявністю не мен­ше 10 чоловік віком від 10 до 17 років. Багаточисельні дружини діляться на загони та ланки. З усіма прийня­тими до дружини проводяться заняття з основ пожеж­ної безпеки. По закінченні навчання діти звітують, їм в урочистій обстановці вручається посвідчення і значок члена ДЮП. Вищим органом дружини є загаль­ні збори, які проводяться в необхідності.
       Повсякденне керівництво роботою дружини здій­снює рада, яка обирається на загальних зборах. Рада із свого складу обирає командира дружини, його зас­тупника, командирів загонів та ланок. У малочисельних дружинах на зборах вибираються тільки командир та його заступник. Дружина планує свою роботу на осно­ві самоврядування.
         Правова база діяльності ДЮП зафіксована в ст.28 Закону України «Про пожежну безпеку», Положення про ДЮП (1994 р.).
До 1996 року організаційну роботу ЮДПД-ДЮП здійснювали районні, обласні та республіканський штаби. З 1996 р. замість штабів вводяться координа­ційні ради по роботі з дружинами юних пожежних (ра­йонні, міські, обласні та центральна). Склад ради оби­рається на чергових зльотах ДЮП терміном на 5 років для центральної та обласної, і на 2,5 роки для район­них рад.
Згідно з положенням, до координаційної ради по ро­боті з ДЮП входять представники молодіжних, спор­тивних організацій, освіти, ДПТ, державної пожежної охорони, творчих спілок.
         Матеріальне забезпечення діяльності ради, що важ­ливо, здійснюється за рахунок коштів зацікавлених ор­ганізацій. Що ж таке ДЮП? Дружини юних пожежних - це доб­ровільне об'єднання учнів, які створюються з метою виховання у них мужності, благородства, фізичної за­гартованості та пожежно-технічної орієнтації.
       Діяльність дружини здійснюється на демократичних засадах, гласно, на основі зацікавленості учнівської молоді у вивченні пожежної справи, при широкій їх іні­ціативі та носить гуманний благодійний характер. От­же, ДЮП - це ще й резерв товариства та пожежної охо­рони. Багато членів ДЮП після закінчення школи пов'язують свою долю з професією пожежного.
       З 1995 року в Україні за ініціативою ДПТ починають проводитися фестивалі дружин юних пожежних. Ос­новна мета фестивалю полягає в розвитку руху юних пожежних на Україні, поглиблення знань пожежної справи, проявів творчих здібностей дітей та молоді, вивчення історії пожежної охорони та добровільного пожежного Товариства, пропаганди традицій пожеж­ної справи.
        До участі у фестивалі допускаються члени ДЮП ві­ком від 10 до 17 років. Організаторами проведення є ДПТ України, УДПО МВС України, Міністерств освіти, та у справах сім'ї і молоді України.
        Згідно з умовами фестивалю завдання полягає у ви­хованні в дітей почуття відповідальності за збереження від вогню національного багатства та навколишнього середовища, свідомого ставлення по дотриманню правил пожежної безпеки, навчання дітей вмінню вес­ти себе у випадку виникнення пожеж, зацікавленістю професією пожежного та діяльністю ДПТ України.
        Конкурсна програма фестивалю складається з кон­курсу ДЮП, який відбувається у формі літературно-му­зичної композиції і конкурсу «Знавців пожежної спра­ви», який проводиться у формі «Брейн-рингу».
       Тому так необхідно завжди приділяти увагу роботі з дітьми в ранньому віці. Це дасть свої позитивні резуль­тати. Дружина - це одна із форм цієї роботи. Дружинники - надійні дозорні на вулицях і в лісі, у школі, і в се­лищах, в полі, на фермі, та у дворі. Вивчення правил пожежної безпеки, участь в профілактичних рейдах, знайомство з пожежною технікою, агітаційні беседи -все це риси багатогранної діяльності юних помічників пожежних.
         Діти розуміють, що вони причетні до важливих справ, допомагаючи дорослим запобігати пожежам. ДЮП - це школа змужніння. Бути юним пожежним -значить бути спритним і сміливим, мужнім та відваж­ним, значить багато знати і уміти.


Наши издания
Партнерам
Каталог продукции, услуги
Гостевая книга
Консультации
Обратная связь
Карта сайта
Детская страничка
Шведский метод на службе украинских спасателей
В спасательном деле ноу-хау засекречивать непринято. Наоборот,любые достижения члены международного спасательного братства...
Фестиваль ДЮПС собирает друзей
Юные пожарные-спасатели Харьковщины на днях вернулись из Херсонской области, где проходил 16-й Всеукраинский фестиваль дружин юных пожарных-спасателей...
Уроки безопасности для школьников
Обучение детей простейшим правилам безопасности остается одной из самых важных задач сотрудников МЧС...
15 лет безупречной службы рынку безопасности Украины
Юбилейная XV международная выставка "БЕЗПЕКА 2010" состоялась 26-29 октября в Киеве, в выставочном центре "КиевЭкспоПлаза", по адресу: ул.Салютная, 2-Б, ст.м. "Нивки"...

© ДПОУ 2001-2012